MJERENJE NA VRELOVODIMA
Mjerenje protoka tople vode i utrošene toplotne energije
MEASUREMENT AT HOT WATERS
Measurement of hot water flow and consumed heat energy

Sagledavajući stanje, kroz razne vidove informisanja, seminara, Konferencija iz oblasti mjerenja i detekcije gubitaka, došli smo do saznanja da je većina stvari prikazanih ustvari prikupljeno nečije iskustvo tokom višegodišnjeg rada po pitanju ove tematike.
Iz toga je proizašla i opredijeljenost našeg Tima, a kojeg čine ljudi eksperti sa dvadeset i više godina provedenih isključivo na poslovima mjerenja, analiza i istraživanja gubitaka na vodovodnim sistemima, kao i saradnici u oblasti benčmarkinga i konsaltinga, da svoje iskustvo i usluge stave u funkciju realizacije projekata i poslova u ovoj oblasti.

Kako da sigurno utvrdim postoji li nepotrebno curenje vode? Isključite sve uređaje koji se snabdijevaju vodom. Ne zaboravite isključiti i sistem za navodnjavanje travnjaka, ako imate, vodokotliće u toaletu, mašinu za suđe, provjerite slavine, ledomate i filtere za ispiranje. Pronađite svoj vodomjer i otvorite poklopac. Da li se zvijezdica na vašem vodomjeru okreće (rotira). Ako je tako, onda vjerovatno imate prikriveno curenje na instalaciji od vodomjera do objekta ili unutar objekta. Ne oklijevajte nego pozovite eksperte za detekciju kvarova, kako bi ste izbjegli daljne nepotrebne financijeske troškove i materijalnu štetu.

USLUGE

KONSALTING

Usluge konsaltinga koje Vam pružamo odnose se na oblasti vodosnabdijevanja, odnosno dijela koji se odnosi na izradu planova za smanjenje gubitaka i pripremu izrade hidrauličkog modela vodovodnog sistema.

PROGRAM

Usluge u komunalnoj hidrotehnici Tim NMAqua je zaokružio izradom softverskog rješenja-programa AquaWEB za proračun gubitaka, te ponudom za obuku i podršku za program Quantum GIS

MJERENJA

Usluga mjerenja obuhvata više segmenata mjerenja kao što su: mjerenje protoka na cjevovodima i instalacijama mjerenje pritiska na cjevovodima-hidrantima i priključcima, mjerenje šumova na cjevovodima

DETEKCIJA KVARA

Detekcija kvarova sa najnovijom generacijom akustičnih uređaja: na cjevovodima i unutrašnjim instalacijama, za vodovodna preduzeća, za ZEV-ove, za ostala preduzeća i institucije, kao i za individualne potrošače.

često postavljena pitanja

vi imate pitanja, mi imamo odgovor

Kompanija za otkrivanje curenja je tim ljudi usko specijalizovanih u radu sa instrumentima i opremom namijenjenim isključivo u svrhu mjerenja i detekcije kvarova. Oni pružaju stručne usluge detekcije curenja na unutrašnjim, vanjskim i podzemnim instalacijama. Kompanija za otkrivanje curenja može brzo odrediti mjesto curenja i dati vam preporuke za popravak. Stručni ljudi za detekciju nisu odgovorni za popravljanje kvara, ali često vas mogu uputiti na iskusnog stručnjaka za vodovodne instalacije koji može obaviti posao.

Niko Vam ne može uskratiti nikakvu, pa ni tu mogućnost, da se obratite za tu vrstu pomoći, ali obično to samo prolongira rješavanje problema. U takvim slučajevima često se bez adekvatne opreme, znanja i iskustva, a na osnovu sluha i pretpostavke, veoma često desi da se izvrše nepotrebna kopanja ili čak iskopavanja unutar objekta, što sve rezultuje dodatnim troškovima. Takvi bespotrebni radovi uzrokuju veća oštećenja kao i izgubljeno vrijeme i posebno kubike vode, koje ipak na kraju morate platiti.

Činjenica je da su otkrivanje curenja – detekcija kvara i popravak curenja vrlo različite aktivnosti. Oni zahtijevaju drugačiji skup alata i različite nadležnosti. Naše osoblje je visoko obučeno i stalno se edukuje o najboljim metodama detekcije curenja. Usmjeravamo fokus na otkrivanje curenja kako bismo pružili najbolju moguću uslugu. Naš jedini cilj je da u što kraćem roku otkrijemo curenje i tako smanjimo vaše nepotrebne troškove, kao i da spriječimo eventualnu štetu na vašoj imovini .

Veoma često prvo postavljeno pitanje sa kojim se susrećemo u našim kontaktima sa klijentima. Jednostavan odgovor, kao ni cjenik ne postoji. Kako se ne bavimo procjenom mogućeg mjesta kvara, nego konkretnim radovima koji će dovesti do konačnog cilja, otkivanja mjesta gubitka, tako ne možemo ni paušalno vrštit procjenu koštanja poslova koje je potrebno odraditi. Tek nakon izlaska na teren i sagledavanja svih aspekata, kao što su dužina vodovodne instalacije, procjena komplikovanosti ispitivanja i terena, te podloge na kojoj se vrši lociranje kvara, možemo približno dati procjenu koštanja izvršenih radova.

Mjerenja i radovi na detekciji kvara na instalacijama grijanja možemo takođe sa relativno velikom uspješnosti sprovesti. Međutim radovi na ovim instalacijama su daleko komplikovaniji i zahtijevaju daleko veću posvećenost i pažnju, pa samim tim i više vremena. Mnogo je više otežavajućih okolnosti, kao što su daleko manji pritisci u ovim instalacijama, izolovanost instalacija koji prigušuju šumove, problem vibracije koju stvaraju pumpe za cirkulaciju.

Mi smo Tim za mjerenja, analize stanja i otkrivanje curenja vode sa potpunom uslugom i posvećenošću, te iskustvom koje koristimo kako bi smo pronašli i riješili i najkomplikovanije probleme u vodo-snabdijevanju. Od trenutka kada stignemo u vaš dom, kompaniju ili javnu instituciju, naš Tim će se predano i neumorno posvetiti radu kako bi ispoštovao sve preuzete obaveze na profesionalan način zadovoljavajući najviše standarde.

Naš moto je:
VODU ŠTEDIMO, A ŽIVOT NEKA TEČE.

Kontakt Info

Kontakt telefon

exp. +387 65 611-901

exp. +387 65 651-328

Naša adresa

Branka Majstorovića 3

Banja Luka, RS-BiH