poslovna zona bl

Kontrola stanja vodovodne mreže u Poslovnoj Zoni BL

Kontrolno mjerenje protoka i analiza potrošnje

Na osnovu ranije uspješne saradnje na poslovima mjerenja, analize stanja vodovodne mreže i detekcije kvarova na istoj, pozvani smo od strane menadžmenta Poslovne zone da izvršimo mjerenja i analizu potrošnje na vodovodnom sistemu unutar kruga „Poslovne zone“ .

Nakon praćenja potrošnje vode na vodovodnom sistemu „Poslovna Zona“, na način očitavanja glavnog vodomjera i vodomjera potrošača koji su u zakupu poslovnog prostora, kao i u vlasništvu, a koji se snabdijevaju preko istog, evidentirana je razlika potrošnje.

Prema podacima ta razlika po praćenju potrošnje od strane tehničke službe „Poslovna zona“ iznosi oko 100m³ na mjesečnom nivou za oko 60 internih potrošača.

Mjerenje protoka i upoređivanje potrošnje

Zbog svega navedenog od strane angažovanog tima „NMAqua“ s.p. je dana 05.01.2020. godine izvršeno postavljanje ultrazvučnog mjerača protoka. Mjerač protoka je programiran za rad i memorisanje podataka na intervalu 1 min i vremenski period od 72 sata, kako bi se dobilo što preciznije stanje mreže.

Mjerenje protoka

Zbog nemogućnosti instaliranja mjerača protoka u vodomjernom šahtu u kojem je instaliran vodomjer preko kojeg se vrši snabdijevanje vodom kompletne „Poslovne zone“, određeno je alternativno mjerno mjesto na kojem se može kvalitetno vršiti kontrola i mjerenje protoka, a koji je ispred u neposrednoj blizini vodomjera

Mjerač protoka

Osnovni cilj je bio da se snimi stanje mreže, odnosno izmjeri protok u noćnim časovima, kako bi se otklonila svaka mogućnost bilo kakve potrošnje na instalacijama.

Analizom dobijenih rezultata i dijagrama protoka evidentirali smo u tom trenutku da na vodovodnoj mreži, kao i na instalacijama ne postoji potrošnja vode u noćnim satima, što ukazuje na postojanje razlike u očitavanju glavnog vodomjera i zbirne potrošnje korisničkih vodomjera, kao i netačnosti starih mjernih uređaja.

Pojava i detekcija mjesta kvara

Međutim nakon kratkog vremena pojavio se problem sa prosječnom razlikom na dnevnom nivou od oko 35m³, što je ukazivalo na abnormalnu potrošnju ili postojanje nekontrolisanog isticanja.

Angažovanjem tima NMQaua vršeno je mjerenje na krakovima, sa manipulacijom pojedinih dijelova, kao i samih potrošača. Na osnovu podataka konstatovan je kvar na dijelu vodovodne mreže na cjevovodu PEHD Ø110mm kojim se snabdijeva Nova banka.

Ispitivanjme akustičnim detektorom zvuka utvrđeno je tačno mjesto kvara na asfaltiranom dijelu parkinga banke

Detekcija kvara

Izvršeno je otkopavanje prilikom čega je potvrđen kvar na spoju cijevi na pomenutom lociranom mjestu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *