kresevo7-1.jpg

Mjerenje i istraživanje gubitaka u opštini Kreševo

Na osnovu potreba vršenja mjerenja protoka i lociranja kvarova na vodovodnom sistemu u Kreševu, naručioc “Hydro Control“ d.o.o. Ilidža u svojstvu Naručioca i “NMAqua” s.p Dejan Predojević u svojstvu Izvršioca radova, izvršili su terenska mjerenja i kontrolu potrošača i cjevovoda u periodu od 11.03. do 13.03.2021. godine.

Kresevo centar

Prema ranijim izvršenim radovima na vodovodnom sistemu JKP “Kostajnica” Kreševo i Zapisnika sa terenskog obilaska u sklopu Projekta “Poboljšanje vodosnabdijevanja u općini Kreševo” i izvršenom step testu na ogranku rezervoara Meljine od strane naručioca, bilo je potrebno izvršiti mikro lociranje područja gubitaka na navedenom dijelu vodovodne mreže.

Mjerenje protoka u podzonama

Također je bilo potrebno izvršiti mjerenje protoka i kontrolu dijelova mreže na kojima se pokaže nelogična razlika u količinama proticaja na mjernim mjestima, za dio vodovodne mreže sa rezervoara Meljine, a za koji je prema ranijem step testu postojala sumnja za postojanje značajnijih gubitaka

Mjerenje količina u rezervoaru Meljine

Zbog što ekspeditivnijeg rada i istraživanja nelegalne potro-šnje i lokacija nekontrolisane potrošnje, odnosno gubitaka, izvršeno je postavljenje tri mjerača protoka na dijelu glavne vodovodne mreže, koju je na osnovu rezultata step testa bilo potrebno ispitati. Na osnovu rezultata mjerenja i analize određeni su dijelovi vodovodne mreže na kojoj je bilo potrebno izvršiti detaljnja istraživanja.

Postavljanjem mjerača protoka u rezervoaru Meljine izvršeno je mjerenje količina vode koja ulazi u rezervoar, kao i količine vode koja izlazi iz rezervoara. Mjerači su postavljeni prije vodomjera na ulazu i poslije vodomjera na izlazu, gdje su postojali najpovoljniji uslovi za mjerenje. Nakon mjerenja uočena je razlika u količini vode koja ulazi u rezervoar između vodomjera i mjerača.

Radovi na mjerenjima i istraživanju gubitaka na dijelu vodovodne mreže u cilju poboljšanja i stabilizacije vodosnabdijevanja Kreševa, biće nastavljeni u narednom periodu nakon analize potrošnje i potreba potrošača.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *