Medjudražje Bihać

Mjerenje izdašnosti vrela u Međudražju – Bihać

MJERENJE PROTOKA U REZERVOARU

Na osnovu Projektnog zadatka za izradu Projekta rekonstrukcije lokalnog vodovoda Međudražje u naselju Međudražje – MZ Zavalje – Grad Bihać, Centar za projektovanje i konsalting d.o.o. Banja Luka nas je angažovao da izvršimo 48-časovno mjerenje protoka na unaprijed utvrđenom mjernom mjestu u rezervoaru.

Mjerač u rezervoaru

U sklopu projektnog zadatka, između ostalog, bilo je potrebno izvršiti mjerenje protoka u cilju sagledavanja i procjene izdašnosti izvorišta i raspoloživih količina vode, za naselje Međudražje, a na ulazu u rezervoar sa izvorišta.

Kako bi se što potpunije sagledalo stanje izvorišta i kapaciteti sa kojima se trenutno raspolaže u distribuciji pitke vode, izvršeno je mjerenje sa ultrazvučnim prenosnim mjeračem protoka AQF 2000.

Programiranje mjerača protoka

Ultrazvučni mjerač protoka je instaliran na cjevovodu LŽ 80mm i programiran na interval mjerenja od 1 min u vremenskom periodu od 48 časova.

Programiranje mjeraca

Nakon mjerenja je sačinjen izvještaj sa popratnom foto dokumentacijom, dijagramom mjerenja i pregledom minimalnog, maksimalnog i prosječnog protoka na ulazu u rezervoar.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *