Opsitan Trebinje

Prezentacija QGIS baze podataka Grada Trebinje

Na osnovu  Ugovora između Grada Trebinje i NMAqua Banja Luka, naš tim je u veoma kratkom roku izvršio formiranje baza podataka za potrebe Odjeljenja za komunalno-inspekcijske poslove, Grada Trebinja, za čije korištenje i interpretaciju je korišten Free and open-source software (FOOS) Quantum GIS-a (QGIS).

Posao je završen u roku iako su se tokom rada na formiranju baza podataka javile  dodatne potrebe, odnosno zahtjevi korisnika su prošireni van ugovorenih poslova i što je sve uspješno implementirano.

Dakle nakon implementacije poslova u sklopu kojih je vršena i obuka zaposlenih u Odjeljenju za komunalno-inspekcijske poslove Grada Trebinja praktično je izvršena i prezentacija svega urađenog u Quantum GIS programu

QGIS prezentacija
Baze prezentacija
Nacelnik odjeljenja

U toku realizacije izvršene su sledeće usluge i formirane baze podataka:

– Javna rasvjeta- o: stubovima javne rasvjete, svjetiljkama, mjernim zonama, trafo stanicama, evidenciji potrošnje električne energije, evidenciji utrošenih novčanih iznosa električne energije;

– Urbanizam – Unutar baze se nalaze: regulacione zone, adresni registar, prikaz objekata, plan parcelacije, katastarske opštine, baza podataka za UT uslove i lokacijske uslove;

– Oborinski sistem – baza podataka sadrži: slivničke rešetke, slivnike, poklopce oborinske kanalizacije, oborinske kanale;

– Dopunske baze podataka: kugle-žardinjere-rampe, kontejnere, kante, klupe, igrališta, održavanje gradske čistoće;

– Saobraćaj –  baza sadrži podatke o: saobraćajnim znakovima, saobraćajnim stubovima, strategiji razvoja saobraćaja, ležećim policajcima;

– Zelenilo: kreirane baze podataka za javne zelene površine, vegetaciju i održavanje javnih površina i vegetacije;

– Zajednice etažnih vlasnika –  prema dostupnim podacima kreirana baza koja sadrži lokacije ZEV-ova sa pripadajućim podacima, kreirana baza podataka  stanara ZEV-ova;

– Komunalne takse i naknade –  kreirana baza o lokacijama izdatih rješenja komunalne naknade, rješenjima o komunalnoj taksi;

– Zakupci- kreirana baza podataka o zakupcima;

– Pomoćni slojevi – u bazu učitani podaci o naseljima, mjesnim zajednicama i putevima na području Grada Trebinje.

Gradonacelnik Trebinja
Gradonačelnik Mirko Ćurić

Prezentaciji završenog dijela posla „Formiranje baza podataka“ u QGIS-u je pored svih načelnika odjeljenja i njihovih pomoćnika u gradskoj upravi, prisustvovao i gradonačelnik Grada Trebinje gospodin Mirko Ćurić.

Obraćajući se nakon prezentacije gospodin Ćurić je istakao da će sagledavajući prezentaciju, ovaj program koji je još i besplatan pružiti dugoročno olakšanje rada svim zaposlenim u gradskoj upravi. „Potrebno je da se  gradska uprava gleda i funkcioniše kao jedno tijelo i to se može uraditi upravo na način uvezivanja baza podataka kako je prezentovano od strane stručnog tima „NMAqua“ iz Banja Luke, kao i zaposlenih u našem odjeljenju, a koji su uložili ogroman trud i energiju da bi smo dobili ovako odličan rezultat i mogućnodt lakšeg, preciznijeg i pravovremnog djelovanja“, rekao je gradonačelnik Ćurić. Naglasio je takođe da „posao još nije završen, jer se očekuje učešće i drugih odjeljenja i nastavak saradnje u poslu koji značajno više vrijedi“, te da se nada da će nakon kompletne implementacije programa pored Grada Trebinje i ostale lokalne zajednice shvatiti važnost i potrebu za realizacijom istog.

Razvoj QGIS

Dio započetog posla u Odjeljenju za komunalno-inspekcijske poslove, Grada Trebinja, naš tim će nastaviti i tokom 2024, godine uz najavu potrebe proširenja posla i za ostala odjeljenja gradske uprave.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *