Konferencija Beograd

Učešće na Drugoj međunarodnoj konferenciji “Gubici vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja”

Druga konferencija o gubicima vode

Savez inžinjera i tehničara Srbije je sredinom juna organizovao Drugu naučnu međunarodnu konferenciju na temu “Gubici vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja”. Kao suorganizatori konferencije bili su i Gađevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za vodoprivredu “Jaroslav Čarni”, Inžinjerska akademija Srbije, te vodovodna preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Kragujevac i Novi Sad, a pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

NMAqua srebrni sponzor

S obzirom da smo kao i prošle godine dobili poziv da uzmemo učešće u radu Konferencije, ove godine smo odlučili da se u svojstvu SREBRNOG SPONZORA predstavimo i prezentujemo dio aktivnosti i ostvarenih rezultata na polju komunalne hidrotehnike. Kako je osnovni cilj Konferencije bio promocija i publikovanje rezultata naučnog rada, istraživanja i stručnog rada, kao i razmjena iskustava i ideja stručnjaka iz ove oblasti, firma “NMAqua” se predstavila sa do sada završenim projektima i aktivnostima, sa posebnim akcentom na izradu softvera AquaWeb za izvještavanje, analizu i monitoring, te praćenje stanja tehničkih gubitaka u pojedinim zonama ili na cijeloj vodovodnoj mreži.

Prezentacija rada NMAqua na Konferenciji

Nakon prezentacije naših aktivnosti i postignutih rezultata tokom više od dvadeset pet godina rada na projektima mjerenja, analize i istraživanja gubitaka na vodovodnim sistemima i smanjenju neprihodovane vode, ostvarili smo niz kontakata sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti kao i interesovanje pojedinih predstavnika vodovodnih preduzeća. Razmijenili smo dosadašnja iskustva i ostvarene rezultate koje smo postigli u radu, te razgovrali sa predstavnicima nekoliko vodovodnih preduzeća koji se susreću sa problemima i koji imaju potrebu angažmana stručnjaka koji se bave mjerenjima i smanjenjem neprihodovane vode.

Prezentacija programa

Nakon razmjene informacija i kontakata, našim potencijalnim budućim poslovnim partnerima smo  uručili brošure o radu naše firme, kao i brošure o AquaWeb programu, te o uslugama i mogućnostima QGIS sotvera.

Na Drugoj naučnoj međunarodnoj konferenciji u Beogradu učešće je uzelo 110 stručnjaka iz Republike Srbije i inostranstva, zaposlenih na fakultetima, institutima, u javno komunalnim preduzećima i firmama koje se bave proizvodnjom i distribucijom opreme i softvera, koji su namenjeni za detektovanje gubitaka u sistemu vodosnabdevanja.

Radni dio Konferencije propratila je i izložba, na kojoj je uzelo učešće deset izlagača, firmi iz Republike Srbije i inostranstva, koje se bave proizvodnjom i distribucijom opreme i softvera za detekciju gubitaka, među kojima je bila i naša firma “NMAqua” Banja Luka.

Sa pozitivnim utiscima smo završili učešće na Drugoj naučnoj međunarodnoj konferenciji u Beogradu i okrenuli se pripremi i učešću na Prvoj stručnoj konferenciji u BiH „Gubici vode u vodovodnim sistemima“ koja će se održati 19. i 20. septembra 2024. godine u Sarajevu.

https://gubicivodeuvodovodnimsistemima.info/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *