ISTRAŽIVANJE

ISTRAŽIVANJE U PROJEKTU

Iako je problem očuvanja resursa pitke vode danas u svijetu veoma naglašen i njemu se pridaje velika pažnja, na našim prostorima na žalost to je nešto što nije „toliko zabrinjavajuće“. Ovakva konstatacija proizilazi iz činjenice da su na sreću naši resursi pitke vode još uvijek veoma značajni i problem nije toliko izražen kao u drugim dijelovima svijeta. Još jedan veoma značajan faktor, kada pričamo o očuvanju vodnih resursa je i finansijske prirode, jer za svaku iole ozbiljniju aktivnost na ovom polju potrebno je izdvojiti značajna financijska sredstva. Većina onih koji danas raspolažu i upravljaju vodnim resursima pitke vode, dakle komunalna vodovodna preduzeća, su opterećena raznim problemima, kao što su naplata potraživanja, visoka cijena održavanja, obezbjeđivanje sredstava za velike troškove električne energije koje proizvode pumpna postrojenja, obezbjeđivanje financijskih sredstava za uglavnom povećan broj zapolsenih u odnosu na stvarne potrebe.

Iz svega navedenog ostaje veoma malo prostora da se pažnja posveti osnovnom uzroku većine problema koji utiču na poslovnost komunalnih preduzeća, a to su gubici. Samo ćemo spomenuti da pored onih fizičkih gubitaka na vodovodnoj mreži u vidu neprihodovane vode, značajan dio neefikasnog poslovanja se temelji i na financijskim, odnosno komercijalnim gubicima, a koji su neposredno povezani sa stvarnim gubicima na vodovodnoj mreži.

Nakon provedenih mjerenja, ako se radi o radovima koji su povezani za projekte, potrebno je izvršiti analizu dobijenih rezultata i u skladu sa njima pristupiti detaljnijem istraživanju, odnosno detekciji kvarova.

Istraživanje i detekciju kvarova na mreži je potrebno provesti u postupcima

 • Kontrola i pregled mreže sa svim linijskim i priključnim šahtovima
 • Brzi pregled i kontrola kanalizacionih šahtova
 • Kontrola cjevovoda sistemom korelacije sa utvrđivanjem približnog mjesta kvara
 • Ispitivanje cjevovoda-instalacija sa akustičnim detektorom zvuka – geofonom i preciznije lociranje mjesta kvara
LOCIRANJE KVARA NA INSTALACIJAMA

Dosadašnje dugogodišnje iskustvo nam govori da je veoma stresno saznanje da postoji kvar na vodovodnim instalacijama. Pored nepotrebnih troškova koji danas svakom od nas predstavljaju opterećenje kućnog budžeta, još gora je činjenica postojanje kvara koji nije jednostavno pronaći. Zbog toga vam naš Tim stoji na raspolaganju, kako bi smo vaše probleme u što kraćem roku riješili.

Tim ljudi iz NMAqua sa najnovijom opremom i prvenstveno iskustvom, će da Vas sasluša i adekvatno uputi u postupak koji je potrebno sprovesti, kako bi se došlo do što preciznijih podataka, a sve u cilju što efikasnijeg i bržeg rješavanja nastalog problema na vodovodnim instalacijama. Nastojaćemo da shodno svojim mogućnostima i prethodno preuzetim obavezama u što kraćem roku izvršimo procjenu i detektujemo kvar.

Kako znati da li je nastEquipment leak detectionao kvar?  

Obično nakon što radnici komunalnog preduzeća izvrše očitavanje stanja na vodomjeru, a na osnovu prethone prosječne potrošnje, potrošači budu obaviješteni o povećanju količine utrošene vode.

Informaciju je svakako potrebno provjeriti, a najjednostavniji način je:

 • uporediti prethodno stanje sa poslednjeg računa sa stvarnim stanjem očitavanjem vodomjera (postoji mogućnost pogrešnog očitanja).
 • kontrolno vizuelno praćenje stanja na vodomjeru (okretanje zvjezdice) sa zatvorenim svim točećim mjestima u objektima i van objekata koji se snabdijevaju preko tog vodomjera.
 • potrebno je praćenje stanja na vodomjeru od 24 do 48 sati sa upoređivanjem količine potrošene vode i proračunom prosjeka na mjesečnom nivou.
 • Kontrola zvukova na instalaciji (kupatilo, toalet) u kasnim večernjim časovima.

Ukoliko su vaša saznanja po osnovu gore utvrđenih činjenica, takva da sve ukazuje na postojanje nekontrolisanog curenja na vodovodnoj instalaciji, jedino Vam preostaje da nam se obratite kako bi smo nastojali što brže i kvalitetnije riješiti Vaš osnovni problem, a to je otkrivanje nevidljivog kvara. Na ozbiljnost u pristupu problemu i potrebi brzog djelovanja najvjerodostojnije vam možemo ukazati sa tabelarnim pregledom prosječnih gubitaka za određenu veličinu kvara na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou.tihi

tablaAko Vam neko tvrdi da će sa 100%-tnom sigurnosti pronaći kvar, vjerujte nam na osnovu našeg dosadašnjeg dugogodišnjeg iskustva i mnogobrojnih zadovoljnih klijenata, da su to samo neargumentovane tvrdnje. Veoma mnogo faktora je potrebno uzeti u obzir kako bi se sa što većom sigurnošću postigao dobar rezultat, odnosno locirao kvar.

Pored svih najnovijih tehnologija, opreme i instrumenata, kao i u većini specijalističkih poslova, tako i kod poslova mjerenja i detekcije kvarova na vodovodnim sistemima, ključnu i na prvom mjestu veoma bitnu ulogu uspješnosti ima iskustvo. Kada nije moguće precizno detektovati kvar i pored svih iscrpljenih mogućnosti istraživanja, a uzrokovanih raznim faktorima kao što su slab pritisak, zasićenost zemljišta i prigušenje šuma, nepogodna podloga, veoma mali intezitet kvara, naš Tim će vam savjetovati i na osnovu iskustva i procjene predložiti najbolje moguće rješenje problema curenja na instalaciji. 

Uslugu istraživanja gubitaka i lociranja kvarova na vodovodnoj mreži ili unutrašnjoj instalaciji sa najnovijom generacijom akustičnih uređaja pružamo svim klijentima:

 • Vodovodnim preduzećima
 • Zajednicama etažnih vlasnika
 • Kompanijama i ostalim preduzećima
 • Individualnim potrošačima

Istraživanje i lociranje kvarova se obavlja na asfaltnim, betonskim i zemljanim podlogama

 

Istraživanja na terenu