KONSALTING

 

skica


Po
d pojmom konsalting usluge podrazumijeva se naročit i sveobuhvatan pristup i davanje savjeta prilikom rješavanja bilo nastalog poslovnog problema klijenta, bilo početka realizacije nekog projekta. Po pravilu, ovi problemi su kompleksnog i komplikovanog karaktera i za njihovo razrješenje odnosno pronalaženje, za klijenta, najboljeg rješenja neophodno je uraditi detaljnu studiju slučaja i analizu uzroka koji su doveli do istog te, u skladu sa zaključcima, iskustvom i stvarnim mogućnostima pronaći najbolji ishod.

 

Usluge konsaltinga koje Vam pružamo odnose se na oblasti vodosnabdijevanja, odnosno dijela koji se odnosi na izradu planova za smanjenje gubitaka i pripremu izrade hidrauličkog modela jednog vodovodnog preduzeća.Tu smo da Vas saslušamo i da damo prijedloge, sugestije, savjete i pojašnjenja u vezi Vaših Planova u ovoj oblasti.

konsaltNaročito je važno znati šta se sve očekuje tokom realizacije svakog projekta, odnosno koji su to materijalni i ljudski resursi potrebni. Dakako ništa manje nisu važni ni rokovi i termini u kojima će se određeni projekti sprovoditi, odnosno koji period godine je najpogodniji. kako nebi dolazilo do ugrožavanja u procesu vodosnabdijevanja.

U oblasti konsaltinga našim klijentima pružamo usluge:
  • analize stanja na vodovodnim sistemima
  • izrade planova za smanjenje gubitaka – kratkoročnih i dugoročnih
  • zoniranja vodovodne mreže
  • treninga za pojedince zaposlenike kao i timove