AquaWEB software

Poštovani,

Kako se u poslednje vrijeme u komunalnim preduzećima, usljed sve veće ekonomske krize, sve više pažnja posvećuje racionalizaciji troškova poslovanja, svakodnevni nadzor vodovodne mreže i mjerenja su osnova za njeno sprovođenje.

S obzirom da eksperti Tima Nmaqua već dve decenije, uspješno učestvuju u mnogim projektima mjerenja, analize i istraživanja gubitaka na vodovodnim sistemima, javila se potreba da se u tim poslovima stvori pretpostavka za lakše, brže i efikasnije ostvarivanje značajnih rezultata.

Iz te potrebe, kao i značajnog dugogodišnjeg iskustva nastala je ideja da se uradi projekat programa za izvještavanje, analizu i monitoring na vodovodnoj mreži.

Program koji su idejno i funkcionalno osmislili eksperti Tima Nmaqua Banja Luka je i realizovan od strane ICTS d.o.o. Beograd koji su napravili software i koji će raditi na razvoju aplikacije.

Dakle pred vama je novi AquaWEB program koji će, nadamo se, svoju primjenu naći u mnogim preduzećima koji se bave vodosnabdijevanjem i koji žele svoj sistem staviti pod efikasan nadzor.

AquaWEB je WEB bazirano programsko rješenje koje omogućava jednostavan nadzor nad vodovodnom mrežom, te na osnovu parametara pritiska i protoka koji se mjere na mreži i objektima, omogućava dnevno, mjesečno i godišnje praćenje trendova navedenih parametara.