ULTRAZVUČNI MJERAČ PROTOKA vode/toplovoda AQF 2000

Ultrazvučni mjerač protoka vode-toplovoda je nova generacija serije AQF 2000 koji koristi princip tranzitnog vremena za mjerenje brzina relativno čistih tečnosti u punim cijevima.

Ovaj mjerač protoka se može praktično primijeniti na širok raspon dugoročnih mjerenja.

Klasa zaštite ultrazvučnog mjerača protoka je IP67, a klasa zaštite sondi (transducer) je IP68.

Mjerenje je primjenjivo na različitim vrstama tekućina i to:

  • ultra-čiste tekućine,
  • sanitarna voda,
  • hemikalije,
  • otpadne vode,
  • iskorištena voda,
  • rashladna voda,
  • riječna voda, itd.

Ultrazvučni mjerač posjeduje ekran koji je LCD od 2 × 20 znakova sa pozadinskim osvjetljenjem, sa dostupnim podešavanjem vremena i kontrasta pozadinskog svjetla.

Prvenstvena namjena ovog UZ mjerača protoka je precizno mjerenje u vodovodnim sistemima sa mogućnošću direktnog serijskog povezivanja više ovakvih mjerača u SCADA sistem putem MODBUS PROTOCOL-a – RS 485.

Modifikovani model AquaFlow 2000 ovog osnovnog industrijskog mjerača protoka je prilagođen mobilnom terenskom radu kao prenosni uređaj sa autonomnom punjivom Li-Ion baterijom kapaciteta 2000 mAh, koja zadovoljava neprekidan rad – mjerenje instrumenta 30 sati, bez dopunjavanja. Uređaj je modifikovan tako da se može spojiti i dodatno napajanje od 12 V akumulator, čime se produžava vrijeme kontinuiranog mjerenja. Baterije se dopunjavaju sa 220V, jednostavno spajanjem kablom na izvor električne energije.

U meniju mjerača protoka pored izbora vrste materijala cijevi na kojoj se vrši mjerenje, prečnika cjevovoda i debljine stijenke cjevovoda imate izbor INTERVALA MJERENJA koji se kreće u rasponu od 1 sec do 1 sata.

Prilikom logovanja može se izvršiti izbor broja mjerenja – kao zadani parametar pri čemu će nakon ispunjenja zahtjeva uređaj prestati da memoriše podatke.

Interval – vrijeme logovanja podataka LOG TIMES se kreće od 0-9999. AKO ZADATE 9999  uređaj MJERI KONSTANTNO bez prekida do ispunjenja samo jednog uslova, a to je maksimalno popunjavanja kapaciteta memorije.

U SETUP mjerača protoka možete da izvršite uvid u dnevnu vrijednost protoka, koji se pohranjuju na SD memoriju (micro SD Memory card) kapaciteta 2 GB, kao i ukupnu mjesečnu i godišnju vrijednost protoka i ukupnu vrijednost toplinske energije koji se pohranjuju u internu memoriju instrumenta.

Kapacitet memorije od 2 Gb zadovoljava potrebe neprekidnog mjerenja od cca 5 godina u intervalu zapisa svakih 1 sec. u tekstualnom formatu TXT.

Uređaj je veoma jednostavan za rukovanje i ne zahtjeva posebne uslove, osim zadovoljenja opštih tehničkih uslova za precizno mjerenje.

Flowmeter AQF 2000
Flowmeter conector

Sljedeći tehnički parametri se unose prije mjerenja:

 1. Jedinica vanjskog prečnika cijevi: mm
 2. Jedinica debljine cijevi: mm
 3. Materijal cijevi
 4. Parametri izolacije cijevi: debljina i vrsta (opc. brzina zvuka) – ako ima izolaciju
 5. Vrsta tekućine
 6. Tip sonde
 7. Mod montaže sonde

Postoje dvije različite metode-moda za postavljanje sondi: V metod i Z metod

 • V-mod treba biti prioritet za dimenzije cijevi u rasponu nazivnog prečnika DN18-DN200.
 • Z-mod bi trebao biti prioritetan za dimenzije cijevi DN200 – DN700. Takođe se može koristiti kada uređaj u V modu ne radi dobro.

TIP SONDI ZA ULTRAZVUČNI MJERAČ AQF 2000

AQF sonde

Jačina signala i kvalitet signala (Q vrijednost) uzvodno (upstream) i nizvodni (downstream) na sondama su veoma bitne, kako bi se dobio dugoročan stabilan rad mjerača i što precizniji podatak mjerenja. Takođe se visokim kvalitetom dobijenog signala na sondama smanjuje potrošnja baterija kao i eksternog napajanja od 8V-12 V (baterija-akumulator)

Jačina signala je predstavljena brojevima 00.0 ~ 99.9, 00.0 znači da nema signala i 99.0 znači maksimalni signal.

Mjerač protoka može ispravno-precizno raditi kada je jačina signala> 60.0

OPŠTI PODACI SA PREGLEDOM PARAMETARA AQF 2000 

Opis

Performanse

Parametri

Karakteristike mjerača

Vrsta  mjerača

Industrijski Ultrazvučni mjerač protoka

Tačnost

± 1%

Displej

LCD sa 2×20 karaktera sa pozadinskim osvetljenjem, podržava jezik: engleski, italijanski, turski

Izlazni signal

Jednostruki  4-20mA izlaz, električni otpor 0-1K, preciznost0.1%

Jednostruki  izlazni OCT impulsni izlaz (širina impulsa-1000ms, zadano 200ms)

1-struki relejni izlaz

Ulazni signal

3 – struki 4-20mA ulaz, preciznost 0.1%, akvizicioni signal kao što je temperatura, pritisak i nivo tečnosti

Spojanjem pretvarača temperature P100, može se izvršiti mjerenje topline/energije (toplovod).

Memorija podataka

Externi IP 68 konektor push – micro SD card 2 Gb

Parametri za instalaciju

Materijal cijevi

Čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, bakar, azbest cementna cijev, PVC, poluetilen,  aluminijum.

Prečnik cijevi

25 – 700 mm (opciono 6000 mm)

Uslovi instalacije sondi

Uzvodno 10D (upstream), nizvodno 5D (downstream), 30D iza pumpe.

Mjerni medijum

Vrsta tečnosti koje je moguće mjeriti

Voda (topla voda, rashlađena voda, sanitarna gradska voda, morska voda, otpadne vode, itd.);  otpadne vode sa malim sadržajem čestica, ulje (biljno ulje, ulje za podmazivanje, dizel ulje, loživo ulje, itd.); hemikalije (alkohol, itd.); otpadne vode postrojenja; ultra-čiste tečnosti, itd.

Opseg Temperature

-30-160 ℃

Zamućenost

Ne više od 10000 ppm i manja količina mjehurića

Brzina protoka

0 – ± 7m / s

Temperatura

Konvertor; -20 do 60 ℃; Sonde protoka: -30 do 160 ℃

Vlažnost

Konvertor: 855RH; Sonde protoka: može se mjeriti ispod vode, dubine do 2m

Radno okruženje

Temperatura

Konvertor: -20 do 60 ℃; Sonde protoka: -30 do160 ℃

Vlažnost

Konvertor: 855RH; Sonde protoka: može se mjeriti ispod vode, dubine do2m

Napajanje

Baterije Li Ion 3,7V 2000 mAh, DC8-36V ili AC85-264V

Potošnja energije

1.5W

Za ultrazvučni mjerač protoka AQF 2000 se dostavlja ovjeren i potvrđen Garantni list sa navedenim garantnim rokom. Važno je i to da je za mjerač protoka, dijelove i komponente obezbijeđen ovlašten servis u Banja Luci. Servis i popravak mjerača ili bilo kog neispravnog dijela smo u mogućnosti izvršiti u veoma kratkom vremenskom roku od trenutka dostave na popravak. Za kupce u Bosni i Hercegovini uz obezijeđen servis, nema dodatnih troškova transporta, privremenog uvoza-izvoza van državne granice, te se vrijeme nefunkcionalnosti uređaja mnogo skraćuje.

Komplet Ultrazvučnog mjerača protoka sadrži:

 • Uređaj mjerač – konvertor
 • Sonde (transducer) TM-1 za prečnike DN50-DN700 i TS-2 za prečnike DN25-DN100
 • Metalne obujmice za učvršćivanje sondi 2kom (opciono stezne trake)
 • Signalni kabl za sonde 2x5m
 • Kabl za punjenje baterija
 • Kabl za napajanje sa akumulatora
 • SD Card – memorijska kartica 2 Gb (micro sd) sa adapterom
 • Čitač SD kartice
 • Ultrasonični gel za sonde
 • Uputstvo o upotrebi na engleskom jeziku
 • Uputsvo za instalaciju mjerača na Srpsko-hrvatskom jeziku
 • CD sa uputstvom u PDF na Srpsko-hrvatskom i EN jeziku i programom Notepad ++ sa integrisanim NMAqua converter za automatsku obradu txt podataka sa micro SD kartice.
 • Brošura sa profilima cijevi
 • Kofer – zaštita IP 68 
 • Metar za mjerenje zadanih parametara za sonde