Programiranje vodomjera

Programiranje vodomjera na LORA WAN mrežu

Instalacija LORA WAN mreže Tokom rada na mjerenjima i istraživanju gubitaka na Projektu „Izrada matematičkog modela vodovodnog i kanalizacionog sistema Gradiške sa planom njihovog razvoja”, a nakon analize rezultata utvrđeno je da su jedan od vidova gubit ...

Detekcija kvara hifa pump

Detekcija kvara na benzinskoj pumpi

Za potrebe izvođača radova na novosagrađenom objektu benzinske pumpe „Hifa petrol“ u naselju Lazarevo u Banja Luci, bilo je potrebno izvršiti ispitivanje kvara na instalaciji od rezervoara goriva do točećeg mjesta. Naime, nakon stavljanja u funkciju prim ...

Sipovo mjerenje protoka

Analiza stanja izvorišta kod Šipova

Mjerenje protoka na izvorištu Na izvorištu kod Šipova, vršili smo kontrolu i mjerenje protoka na kaptažama, i pored veoma teških hidrometeoroloških uslova. Zbog hitnosti i neophodnosti sagledavanja stanja na pomenutoj mreži izašli smo u susret našim klije ...