zev ranka sipke 78

Lociranje kvara na hidrantskoj mreži ZEV

Istraživanje položaja instalacije U rješavanju problema nekontrolisanog isticanja vode na hidrantskoj mreži, obratili su nam se predstavnici Zajednice etažnih vlasnika Ranka Šipke 78 B. S obzirom da im nije bila dostupna dokumentacija i katastar podzemni ...