Gornja dolina PS

Kontrola pumpi za kanalizaciju

Mjerenje protoka na kanalizacionim cijevima Na osnovu Ugovora o vršenju usluge mjerenja između "OCIDE CONSTRUCTION SA VALENCIA" PJ Bijeljina u svojstvu Naručioca usluge i "NMAqua" Banja Luka kao izvršioca radova, krajem februara izvršeno je trenutno mjere ...