JKP Kraljeva Gora

Provjera kapaciteta na sistemu Kraljeva Gora

MJERENJE RASPOLOŽIVIH KOLIČINA VODE

Zbog potrebe mjerenja protoka u cilju sagledavanja raspoloživih količina vode, kao i stanja pojedinih dijelova vodovodnog sistema Javno Komunalno preduzeće “Kraljeva Gora” d.o.o. Han Pijesak nam se ponovo obratilo sa zahtjevom za navedene radove.

Sredinom oktobra izvršena su 24-satna mjerenja protoka na unaprijed utvrđenim privremenim i kontrolnim mjernim mjestima sa ultrazvučnim prenosnim mjeračima protoka AQF 2000.

Mjerač protoka AQF 2000

Mjerači su raspoređeni od rezervoara Javornik pa duž cijele mreže do krajnjih potrošača u naseljima Džimrije, Mrkalji, Mironja i Ljeskovac, tako da bi se što bolje moglo sagledati stanje vodovodne mreže.

Mjerenje protoka

Na osnovu izvršenih 24 časovnih mjerenja, kao i kontrolnih trenutnih mjerenja, evidentno je da na većini dijelova cjevovoda vodovodne mreže JKP “Kraljeva Gora” Han Pijesak postoje evidentni gubici.

Mjerenje protoka u rezervoaru

Oni su posebno izraženi u donjim nižim dijelovima gdje su i pritisci najviši i gdje je vodovodna mreža najstarija, dakle u centru grada.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *