Vodovod Gradiška

Istraživanje podzemnih instalacija

DETEKCIJA PODZEMNE ELEKTRO I TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

Na osnovu ranije potpisanog Ugovora sa “Zavodom za vodoprivredu” d.o.o.  iz Bijeljine a za potrebe izrade projektne dokumentacije za razvoj i unapređenјe vodovodnog sistema kojim upravlja KP „Vodovod“ a.d. Gradiška početkom 2022 godine izvršili smo treći dio istraživanja podzemnih instalacija.

Istraživanje podzemnih instalacija

Istraživanje odnosno detekciju podzemne elektro i telekomunikacione instalacije smo vršili na dijelu puta od Nove Topole prema Aleksandrovcu, kao i u kraku prema naselju Romanovci.

Mjesto elektro kabla

Mjesto kabla PTT

Identifikovani su položaji navedene podzemne instalacije, registrovani sa geomap pozicijama, te fotografski snimljeni.

Iistraživanje podzemne instalacije na ovom dijelu je vršeno u ukupnoj dužini od oko 6 km.

Mjesto elektro instalacije

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *