Atlantik

Lociranje kvara na hidrantskoj mreži Atlantik štamparije

LOCIRANJE KVARA NA HIDRANTSKOJ MREŽI

Na poziv rukovodica iz komercijalne službe kompanije grafičko trgovačkog preduzeća Atlantik bb banja Luka, izvršili smo kontrolu i pregled vodovodne mreže u krugu preduzeća.

Kontrolom je utvrđeno postojanje kvara na hidrantskoj vodovodnoj mreži sa značajnijim gubitkom.

Nakon trasiranja pravca cjevovoda izvršili smo ispitivanje akustičnim detektorom zvuka-geofonom.

Lokacija kvara

Tom prilikom je lociran kvar ispred ulaza u poslovnu zgradu, koji je angažovanjem potrebne mehanizacije i ljudskih resursa sledeći dan i otklonjen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *