Mjerenje na sistemu Gorica u Šipovu

Mjerenje protoka i pritiska

U sklopu nastavka radova idejnog rješavanja problema snabdijevanja vodom sa izvorišta na sistemu vodosnabdijevanja šumskog gazdinstva Gorica u Šipovu, izvršeno je mjerenje protoka i kontrola pritiska.

Mjerenjem protoka vode na dvije kaptaže sa kojih se navedeni vodovodni sistem snabdijeva su utvrđene dostupne količine, odnosno njihova izdašnost.

Obilaskom i vizuelnim pregledom dijela razvedenog cjevovoda 100 mm od kaptaža do i iza mjesta spajanja utvrđeni su i problemi koje je u narednom periodu potrebno otkloniti kako bi sistem bio funkcionalan.

Snimanjem visinskih kota cjevovoda, za koji do sada nije bilo nikakve dokumentacije ovog tipa i izradom uzdužnog profila, izradiće se plan potrebnih sanacija. Pored sanacije postojećih objekata, kao i zamjene određenih armatura i ventila u linijskim šahtovima i prelivnim komorama biće potrebno izgraditi i neke dodatne objekte, kao bi se navedena mreža u dužini od oko 6 km stavila u funkciju.

Mjerenje pritiska sa kontrolom je vršeno i na zračnom ventilu koji ima funkciju smanjenja pritiska prema komori-rezervoaru Čardak.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *