Sitonija Podgradci

Mjerenje protoka i pritiska na MHE „Sitonija“

Na osnovu prihvaćene Ponude, o vršenju usluge mjerenja protoka i pritiska između „ELNOS“ Banja Luka u svojstvu Naručioca usluge i „NMAqua“ Dejan Predojević s.p. Banja Luka kao izvršioca radova, u decembru 2020. godine izvršeno je mjerenje.

Trenutno mjerenje pritiska je vršeno sa dva digitalna mjerača i mjerenje protoka sa jednim ultrazvučnim mjeračem protoka na cjevovodu Ø700mm na ulazu u mini hidro-elektranu “Sitonija” u Gornjim Podgradcima.

Sitonija hidroelektrana

Mjerenje protoka na cjevovodu dotoka na hidro-elektranu

Mjerenje protoka na MHE

Trenutno mjerenje protoka je vršeno ultrazvučnim mjeračem protoka na spiralno-varenom čeličnom cjevovodu nominalnog profila Ø700 mm, gdje su postojali normalni uslovi koji zadovoljavaju tehničke uslove preciznog mjerenja, dakle na pravolinijskom dijelu cjevovoda.

Mjerenje pritiska na turbini

Mjerenje pritiska na turbini hidro-elektrane

Mjerenje pritiska je vršeno sa dva digitalna mjerača pritiska u intervalu 1 sec na dva mjerna mjesta. Prvi mjerač pritiska je postavljen na ulazu u postrojenje, a drugi je postavljen direktno na turbinu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *